Live center
25.03.2017 15:00   o 3mes 20d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
01.04.2017 15:30   o 3mes 27d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
Live center
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
02.04.2017 15:30   o 3mes 28d 16h 12m 25s
Live center
25.03.2017 15:00   o 3mes 20d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
26.03.2017 15:00   o 3mes 21d 15h 42m 25s
01.04.2017 15:30   o 3mes 27d 16h 12m 25s
02.12.2016
Úradná správa č. 23 zo dňa 3.12.2016
02.12.2016
Vestenický: “Poliakov chcem zdolať, majú silné reči...”
02.12.2016
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 2.12.2016
02.12.2016
Stanovisko komisie rozhodcov zo dňa 27.11.2016
02.12.2016
Počas víkendu Mikuláš Cup i Plastic People Cup
Región
Správy
Komisie
Športovo-technická komisia
ZV-STK-2016/2017-0066Opačné poradie
ZV-STK-2016/2017-0065Zmena II. kolo
ZV-STK-2016/2017-0064Zmena II. kolo
ZV-STK-2016/2017-0063Zmena II. kolo
Ekonomická komisia

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Komisia mládeže
ZV-KM-2016/2017-0045Zrušenie MFS a zmena MFS
ZV-KM-2016/2017-0044Zmena MFS - dohrávka odložené MFS
ZV-KM-2016/2017-0042Zmena MFS - dohrávka odložené MFS
Komisia rozhodcov

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Matričná komisia

Nenašli sa žiadne rozhodnutia

Súťaže
MO U19 - Zvolen (Muži)
MO U19 Zvolen, 6. kolo
08.10.2016 14:40    Ukončený
09.10.2016 12:00    Ukončený
MO U15 - Zvolen (Muži)
MO U15 Zvolen, 7. kolo
MO U11 (Muži)
MO U11 Zvolen, 10. kolo