Disciplinárna komisia
ZV-DK-2016/2017-0103
DI-72
DI-72 Pavel Jamrich 1312743 T V. Pstruša - PVF trénera družstva na 2 SSN podľa čl. 48/1a,2a DP od 10.04.2017 (HNŠ voči R)
Rozhodnutie: ZV-DK-2016/2017-0103
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 15.04.2017 22:18
Dátum vyriešenia: 15.04.2017 22:18
Stav: Vyriešené