Disciplinárna komisia
ZV-DK-2017/2018-0007
DI-8
DI-8 Michal Ďuriš 1222789 V. – Pstruša A - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 48/1a,2a DP od 04.09.2017 (HNŠ voči R),
Rozhodnutie: ZV-DK-2017/2018-0007
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 22:19
Dátum vyriešenia: 09.09.2017 22:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Ďuriš DI-8 10 EUR 09.09.2017 22:20