Športovo-technická komisia
ZV-STK-2016/2017-0076
Zmena XIV. kolo
ŠTK v zmysle Rozpisu súťaže hlava II. bod 10c zamieta žiadosť TJ Družstevník Látky.
Rozhodnutie: ZV-STK-2016/2017-0076
Klub: TJ Družstevník Látky
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 18:40
Dátum vyriešenia: 15.03.2017 18:40
Stav: Vyriešené