Športovo-technická komisia
ZV-STK-2016/2017-0081
Zmena XVI.kolo
ŠTK na základe Rozpisu súťaže čl. II. bod 10e) zamieta vzájomnú dohodu. MFS XVI. kola II. triedy dospelých medzi Vígľaš - Pstruša "B" - OZ OFK Sebechleby sa odohrá v pôvodnom termíne.
Rozhodnutie: ZV-STK-2016/2017-0081
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 08.04.2017 10:17
Dátum vyriešenia: 08.04.2017 10:18
Stav: Vyriešené