Športovo-technická komisia
ZV-STK-2016/2017-0082
Kontumácia XVI. kolo
ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 11 bod 4 a čl. 82 bod 1a) kontumuje obojstranne MFS XVI. kola II. triedy dospelých medzi MFK Vígľaš – Pstruša „B“ – OZ OFK Sebechleby a obom družstvám sa pripisuje pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov.
Rozhodnutie: ZV-STK-2016/2017-0082
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 22:37
Dátum vyriešenia: 12.04.2017 22:37
Stav: Vyriešené