Komisia mládeže
ZV-KM-2016/2017-0046
Schválenie výnimky HČ
KM prijala a schvaľuje výnimky hracích dní a časov pre jarnú časť súťaží 2016/2017 MO U15 : OŠK Dobrá Niva , Ne, 2,5 hod pred UHĆ dospelí.
Rozhodnutie: ZV-KM-2016/2017-0046
Klub: OŠK Dobrá Niva
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 18:04
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 18:05
Stav: Vyriešené