Komisia mládeže
ZV-KM-2016/2017-0047
Schválenie výnimky HČ
KM prijala a schvaľuje výnimky hracích dní a časov pre jarnú časť súťaží 2016/2017 MO U13 : FK Zvolenská Slatina - Ne, 2,5 hod pred UHĆ dospelí
Rozhodnutie: ZV-KM-2016/2017-0047
Klub: FK Zvolenská Slatina
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 18:16
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 18:16
Stav: Vyriešené