Komisia mládeže
ZV-KM-2016/2017-0048
Schválenie UHČ MO U11
KM schvaľuje pre jarnú časť súťaží 2016/2017 MO U11 jednotný hrací čas ( UHČ ) 17:00
Rozhodnutie: ZV-KM-2016/2017-0048
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 18:23
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 18:24
Stav: Vyriešené