Komisia mládeže
ZV-KM-2016/2017-0055
Odstúpenie zo súťaže MO U13
KM berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Slatinské Lazy o odhlásení družstva zo súťaže MO U 13 Zvolen, v súťažnom ročníku 2016/2017. KM zároveň na základe Súťažného poriadku čl. XII. bod 2.ruší ( anuluje ) všetky dosiahnuté výsledky družstva TJ Družstevník Slatinské Lazy v súťaži MO U 13 Zvolen, v ročníku 2016/2017. Za odhlásenie družstva žiakov TJ Družstevník Slatinské Lazy v zmysle RS 2016/2017, XV., 6,d sa finančne postihuje sumou 170,00 €. FK je povinný sumu uhradiť MZF. KM odstupuje FK TJ Družstevník Slatinské Lazy na DK.
Rozhodnutie: ZV-KM-2016/2017-0055
Klub: TJ Družstevník Slatinské Lazy
Dátum zaevidovania: 05.04.2017 21:11
Dátum vyriešenia: 05.04.2017 21:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
TJ Družstevník Slatinské Lazy v zmysle RS 2016/2017, XV., 6,d sa finančne postihuje sumou 170,00 € za odhlásenie družstva žiakov U13 zo súťaže MO U13 Zvolen v súťažnom ročníku 2016/2017. 170 EUR 05.04.2017 21:33