Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0013
Odstúpenie zo súťaže MO U19
KM berie na vedomie podanie TJ Kriváň o odhlásení družstva zo súťaže MO U 19 Zvolen, v súťažnom ročníku 2017/2018. Za odhlásenie družstva dorastu U19 TJ Kriváň v zmysle RS 2017/2018, XV., 6,d a 4 sa finančne postihuje sumou 170,00 € a poplatkom za prerokovanie v komisii 5,00 €. FK je povinný sumu uhradiť MZF. KM odstupuje FK TJ Kriváň na DK.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0013
Klub: TJ Kriváň
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 20:39
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 12:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
prerokovanie odstúpenia v KM 5 EUR 06.09.2017 20:45
v zmysle RS 2017/2018 XV., 6,b 170 EUR 07.09.2017 22:52