Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0014
Schválenie dohody - spoločné družstvo mládeže 2017/2018
KM schvaľuje v zmysle SP, článok 28, bod 4 na základe predloženej dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre súťažný ročník 2017 / 2018 : MFK Strojár Krupina - TJ Družstevník Hontianske Tesáre , spoločné družstvo názov MFK Strojár Krupina , za spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať MFK Strojár Krupina, súťaž MO U11 – Zvolen.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 22:34
Dátum vyriešenia: 06.09.2017 22:35
Stav: Vyriešené