Disciplinárna komisia
ZV-DK-2017/2018-0040
DII-6
DII-6 Milan Horňák 1243717 – DK podľa čl. 71/1,2a DP začína disc. konanie na základe zápisu o stretnutí a s účinnosťou od 02.10.2017 podľa čl. 71/6, 43/2a DP ukladá predbežné opatrenie - pozastavenie výkonu športovej činnosti od 02.10.2017 do skončenia disc. konania,
Rozhodnutie: ZV-DK-2017/2018-0040
Klub: TJ Sokol FO Sielnica
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 22:31
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 22:32
Stav: Vyriešené