Disciplinárna komisia
ZV-DK-2017/2018-0041
DII-7
DII-7 OŠK Dobrá Niva B – na základe podnetu ŠTK upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP na porušenie povinnosti podľa čl. XIII písm. a/ RS (potrebný počet usporiadateľov), pričom DK v prípade opakovania pristúpi k ukladaniu prísnejších d. sankcií,
Rozhodnutie: ZV-DK-2017/2018-0041
Klub: OŠK Dobrá Niva
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 22:33
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 22:33
Stav: Vyriešené