Disciplinárna komisia
ZV-DK-2017/2018-0117
DI-85
DI-85 Ján Marcinek 1231635 V. – Pstruša A - PVŠ na 1+5 SSN podľa čl. 37/3, 48/1c,2b DP od 28.05.2018 (vylúčenie po 2.ŽK, HNŠ voči R),
Rozhodnutie: ZV-DK-2017/2018-0117
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 02.06.2018 15:08
Dátum vyriešenia: 02.06.2018 15:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Marcinek DI-85 10 EUR 02.06.2018 15:09