Disciplinárna komisia
ZV-DK-2019/2020-0020
DI-12
DI-12 Milan Tisoň 1187849 V.-Pstruša - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 26.08.2019 (vylúčenie po 2. ŽK),
Rozhodnutie: ZV-DK-2019/2020-0020
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 12:42
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 12:47
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Tisoň DI-12 10 EUR 30.08.2019 12:43