Disciplinárna komisia
ZV-DK-2019/2020-0022
DI-14
DI-14 Ján Lapín 11544772 V.-Pstruša - DK podľa čl. 71/1,3ab DP začína disc. konanie na základe zápisu o stretnutí a správy DS a s účinnosťou od 26.08.2019 podľa čl. 71/7, 43/2a DP ukladá predbežné opatrenie - pozastavenie výkonu športu od 26.08.2019 do skončenia disc. konania,
Rozhodnutie: ZV-DK-2019/2020-0022
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 12:46
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 12:46
Stav: Vyriešené