Disciplinárna komisia
ZV-DK-2019/2020-0023
DI-15
DI-15 Ján Lapín 1154772 V.-Pstruša - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 26.08.2019 (HNŠ voči R
Rozhodnutie: ZV-DK-2019/2020-0023
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 08.09.2019 13:05
Dátum vyriešenia: 10.10.2019 08:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Lapin DI-15 10 EUR 08.09.2019 13:05