Rozhodnutia
ZV-STK-2018/2019-0040Kontumácia VII. kolo
ZV-STK-2018/2019-0039Zmena XIII. kolo
ZV-STK-2018/2019-0038Zmena V. kolo
ZV-STK-2018/2019-0037Zmena VI. kolo
ZV-STK-2018/2019-0036Námietka H. Tesáre IV. kolo
ZV-STK-2018/2019-0035Zmena XIII. kolo
ZV-STK-2018/2019-0034Opačné poradie
ZV-STK-2018/2019-0033Zmena V. kolo
ZV-STK-2018/2019-0032Opačné poradie
ZV-STK-2018/2019-0031Opačné poradie
ZV-STK-2018/2019-0030Zmena VIII. kolo
ZV-STK-2018/2019-0029Zmena IX. kolo
ZV-STK-2018/2019-0028Zmena VII. kolo
ZV-STK-2018/2019-0027Zmena V. kolo
ZV-STK-2018/2019-0026Zmena III. kolo
ZV-STK-2018/2019-0025Opačné poradie
ZV-STK-2018/2019-0024Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0023Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0022Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0021Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0020Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0019Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0018Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0017Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0016Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0015Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0014Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0013Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0012Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0011Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0010Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0009Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0008Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0007Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0006Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0005Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0004Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0003Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0002Potvrdenie prihlášky
ZV-STK-2018/2019-0001Potvrdenie prihlášky