Športovo-technická komisia
ZV-STK-2017/2018-0055
Poplatok za R
ŠTK v zmysle RS čl. XV. bod 6b) nahráva poplatok do MZF.
Rozhodnutie: ZV-STK-2017/2018-0055
Dátum zaevidovania: 25.11.2017 12:54
Dátum vyriešenia: 25.11.2017 12:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nesplnený počet R. 400 EUR 25.11.2017 12:55