Športovo-technická komisia
ZV-STK-2017/2018-0071
Vyradenie FK zo súťaže
ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 12 bod 2) vyraďuje družstvo OTJ Terany z II. triedy dospelých. Všetky dosiahnuté výsledky budú anulované. Na základe Rozpisu súťaže čl. XIII. písmeno c) a čl. XV. bod 6d) je družstvo postihnuté pokutou 500€, zahrnutá do Mesačnej zbernej faktúry. ZV-STK-2017/2018-0071.
Rozhodnutie: ZV-STK-2017/2018-0071
Klub: OTJ Terany
Dátum zaevidovania: 05.04.2018 18:38
Dátum vyriešenia: 05.04.2018 18:46
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Odhlásenie družstva zo súťaže počas sezóny. 500 EUR 05.04.2018 18:39