Športovo-technická komisia
ZV-STK-2018/2019-0032
Opačné poradie
ŠTK na základe SP čl. 36 bod 3) súhlasí so zmenou opačného poradia MFS I. a XIV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Očová – OTJ Hontianske Nemce. Pôvodne: 05. 08. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku TJ Družstevník Očová. ZMENA: I. kolo TJ Družstevník Očová – OTJ Hontianske Nemce 05. 08. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku OTJ Hontianske Nemce. XIV. kolo OTJ Hontianske Nemce – TJ Družstevník Očová 24. 03. 2019 o 15:0 hod. na ihrisku TJ Družstevník Očová. Poplatok 5€ podľa RS čl XV. bod 4 zahrnutý v MZF pre TJ Družstevník Očová. ZV-STK-2018/2019-0032.
Rozhodnutie: ZV-STK-2018/2019-0032
Klub: TJ Družstevník Očová
Dátum zaevidovania: 30.07.2018 20:07
Dátum vyriešenia: 30.07.2018 20:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie v komisii. 5 EUR 30.07.2018 20:08