Športovo-technická komisia
ZV-STK-2018/2019-0056
Poplatok za R
ŠTK v zmysle RS čl. XVI. bod 6b) nahráva poplatok do MZF.
Rozhodnutie: ZV-STK-2018/2019-0056
Klub: OŠK SÁSA
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 20:15
Dátum vyriešenia: 30.10.2018 20:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nedostatočný počet R. 200 EUR 30.10.2018 20:15