Športovo-technická komisia
ZV-STK-2018/2019-0058
Poplatok za R
ŠTK v zmysle RS čl. XVI. bod 6b) nahráva poplatok do MZF.
Rozhodnutie: ZV-STK-2018/2019-0058
Klub: TJ Sokol FO Sielnica
Dátum zaevidovania: 30.10.2018 20:17
Dátum vyriešenia: 30.10.2018 20:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nedostatočný počet R. 400 EUR 30.10.2018 20:18