Komisia mládeže
Členovia
Radoslav Ištván
Branislav Šebian
Tajomníci