Komisia mládeže
Členovia
Radoslav Ištván
Branislav Šebian
Tajomníci
Rozhodnutia
ZV-KM-2018/2019-0039Pokyn MO U11 a U13 medaile
ZV-KM-2018/2019-0038Zmena termínu 12.kolo MO U11
ZV-KM-2018/2019-0037Zmena termínu 12.kolo MO U13
ZV-KM-2018/2019-0036Zmena MFS- HP
ZV-KM-2018/2019-0035Zmena MFS - oprava
ZV-KM-2018/2019-0028Kontumácia MFS
ZV-KM-2018/2019-0027Zmena MFS - HČ MO U11 9. kolo
ZV-KM-2018/2019-0025Zmena MFS - HČ
ZV-KM-2018/2019-0023Zmena MFS-ihriska, miesta
ZV-KM-2018/2019-0022Zmena MFS-ihriska, miesta
ZV-KM-2018/2019-0021Zmena MFS - HČ
ZV-KM-2018/2019-0019Zmena MFS-ihriska, miesta
ZV-KM-2018/2019-0017Zmena MFS - HČ
ZV-KM-2018/2019-0016Zmena MFS - HČ
ZV-KM-2018/2019-0015Zmena MFS - HČ
ZV-KM-2018/2019-0014Nariadenie odohrať MFS
ZV-KM-2018/2019-0010Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0008Zmena MFS - HP
ZV-KM-2018/2019-0007Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0006Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0005Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0004Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0003Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0002Schválená dohoda spoločné družstvo
ZV-KM-2018/2019-0001Schválená dohoda spoločné družstvo