Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0056
Nariadenie odohrať MFS
KM nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne : MO U13, 9. kolo, FK Zvolenská Slatina –TJ Slovan AX Budča,pôvodný termín 28.04.2018, So, 10:00, ihrisko FK Zvolenská Slatina, nový termín 23.05.2018, St, 17:30 , ihrisko FK Zvolenská Slatina. Zdvôvodnenie: KM má záujem o odohranie MFS a nie je záujem zo strany KM o kontumácie MFS. Nakoľko nedošlo medzi FK ku zhode v náhradných termínoch ( Budča navrhla 2x, zamietla ZV. Slatina, ZV. Slatina navrhla 1 x zamietla KM – po súťaží MO U13 )nariaďuje MFS odohrať v hore stanovenom termíne SP čl 37, bod 1, prvá veta). Poplatok 10,00 € uhradí v MZF TJ Slovan AX Budča a 5,00 € FK Zvolenská Slatina
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0056
Dátum zaevidovania: 10.05.2018 21:51
Dátum vyriešenia: 10.05.2018 21:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena MFS - SP XV.,č.4- poplatky 10 EUR 10.05.2018 21:52
prerokovanie zmeny MFS v komisii- RS XV., čl 4 poplatky 5 EUR 10.05.2018 21:54