Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0057
Návrh - zmena súťaže MO U19
KM žiada o vyjadrenie FK, ako účastníkov súťaže v ročníku 2017/2018 - MO U19 Zvolen . Otázka znie: Pokračovať v súťaži MO U19,tak ako je v RS 2017/2018, alebo ukončiť súťaž po základnej časti . Odpoveď obratom cez ISSF do 22.05.2018 12:00.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0057
Dátum zaevidovania: 14.05.2018 16:17
Dátum vyriešenia: 14.05.2018 16:17
Stav: Vyriešené