Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0065
Letný turnaj U13 - zrušenie termínu
KM ruší letný turnaj U13 v termíne 02.06.2018, z dôvodu malého počtu prihlásených družstiev.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0065
Dátum zaevidovania: 28.05.2018 13:05
Dátum vyriešenia: 30.05.2018 22:27
Stav: Vyriešené