Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0066
Letný turnaj U19 - zrušenie termínu
KM ruší letný turnaj U19 v termíne 03.06.2018, z dôvodu malého počtu prihlásených družstiev.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0066
Dátum zaevidovania: 30.05.2018 23:32
Dátum vyriešenia: 30.05.2018 23:37
Stav: Vyriešené