Komisia mládeže
ZV-KM-2017/2018-0067
Letný turnaj U13 - zrušenie termínu
KM ruší letný turnaj U15 v termíne 23.06.2018, z dôvodu malého počtu družstiev.
Rozhodnutie: ZV-KM-2017/2018-0067
Dátum zaevidovania: 31.05.2018 15:05
Dátum vyriešenia: 31.05.2018 15:32
Stav: Vyriešené