Komisia mládeže
ZV-KM-2018/2019-0004
Schválená dohoda spoločné družstvo
KM schvaľuje v zmysle SP, článok 28, bod 4 na základe predloženej dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre súťažný ročník 2018 / 2019: TJ Detvianska Huta – TJ Družstevník Látky, spoločné družstvo názov Detvianska Huta/Látky, za spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať TJ Detvianska Huta, súťaž MO U13 – Zvolen
Rozhodnutie: ZV-KM-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 02.08.2018 23:25
Dátum vyriešenia: 02.08.2018 23:25
Stav: Vyriešené