Komisia mládeže
ZV-KM-2018/2019-0007
Schválená dohoda spoločné družstvo
KM schvaľuje v zmysle SP, článok 28, bod 4 na základe predloženej dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre súťažný ročník 2018 / 2019 : TJ Tatran VLM Pliešovce – OŠK Sása, spoločné družstvo názov TJ Tatran VLM Pliešovce, za spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať TJ Tatran VLM Pliešovce, súťaž MO U13 – Zvolen
Rozhodnutie: ZV-KM-2018/2019-0007
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 00:52
Stav: Nové